CURSURI/MEDITAȚII

Cadre didactice cu experienţă, înarmate cu răbdare, tact şi talent pedagogic sădesc în copii dragostea pentru matematică, literatură, gramatică, limbi străine, artă, lectură.

O predare plăcută poate să-l încurajeze pe copil, să-l motiveze şi să-i îmbunătăţească performanţele şcolare (evaluări naţionale, concursuri şcolare).

VREAU SĂ VĂ CONTACTEZ

Matematica este un exerciţiu al minţii pregătitor pentru marile probleme ale vieţii, ale profesiei, ale carierei. Matematica este tiparul în care se va turna forma personalităţii copilului. Nu poate exista cunoaştere care să nu treacă prin matematică. Ea este o disciplină necesară oricui, o disciplină care ne urmăreşte peste tot, în viaţa cotidiană, în tot ceea ce facem.

Câtă bucurie avem când lămurim până la capăt o situație matematică! Cât de minunat ne simţim când trăim emoţia reuşitei! Aşadar, vrem să iubim matematica pentru că ne pregăteşte pentru viaţă, ne învaţă să gândim, ne dezvoltă logica şi discernământul.

Limba română se împarte în literatură şi gramatică. Dorim să oferim elevilor explicaţiile necesare însuşirii temeinice a limbii române. Şi aici avem: gramatică (morfologie şi sintaxă), fonetică, lexicul, formarea cuvintelor, ortografie, norme de punctuaţie.

Arta – îl pregăteşte pe copil să trăiască în frumuseţe, armonie, să recepteze frumosul şi să vibreze în faţa lui.

La acest club urmărim formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje, stimularea expresivităţii şi creativităţii, dezvoltarea simţului practic şi estetic. Origami poate avea şi un folos practic. Cursul încurajează dezvoltarea abilităţilor practice ale copilului.

Predarea limbilor străine are ca scop exersarea şi perfecţionarea comunicării, dezvoltarea abilităţilor de vorbire, ascultare, citire şi scriere, joacă şi interacţiune.

Un pachet cu 4 sedinţe de 2 ore este 180 lei.

O primă sedinţă GRATUITĂ vă dă posibilitatea să ne evaluaţi.